فضای سبز خانگی

گروه وشند با شناخت گونه های مناسب گیاهی برای منزل و با اطلاع از لوازم آبیاری مناسب برای فضای سبز خانگی، آماده ارایه خدمات طراحی، تامین لوازم و اجرای سیستم آبیاری اتوماتیک بارانی، قطره ای و زیر سطحی فضای سبز، مه پاش و آبنما می باشد. فضای

ذخیره و انتقال آب

گروه وشند در اکثر مطالعات، استخرهای ذخیره را به عنوان یک ابزار ضروری و کارآمد مدیریتی در بهره برداری از شبکه های آبیاری تحت فشار وارد نمود و نتایج بسیار رضایت بخشی در بهره برداری از شبکه های آبیاری تحت فشار دیده است... ذخیره

مطالعات

وجه تمایز تیم مطالعاتی گروه وشند با سایر تیم های مطالعاتی، اطلاع کافی محققان از بخش طراحی و اجرا می باشد. ترکیب دانش، تجربه مشاور و تجربه اجرایی منجر به نوآوری و ارایه راهکارهای اجرایی توسط تیم مطالعاتی شده است… مطالعات

فضای سبز شهری

گروه وشند با همکاری گروه پژوهشی مهندسی فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان، آماده ارایه خدمات در زمینه رفع مشکل آبیاری درختان رفیوژهای شهرها، امکان استفاده از پساب برای درختان در سطح شهر، رفع خشک شدن و خزان زود هنگام درختان، ایجاد فضای سبز زیبا و پایدار با پیش بینی زیرساخت ها برای تمام عمر درخت، سیستم آبیاری هوشمند و اتوماتیک و سیستم های آبیاری قطره ای زیر سطحی، بارانی و قطره ای می باشد… فضای
© کلیه حقوق متعلق به شرکت مهندسین مشاور هیدرآب اندیش می باشد